Địa chỉ: Nhà P3 khi đô thị Việt Hưng, Hà Nội (nhận hàng trực tiếp trong giờ hành chính) Số điện thoại: 0912363930 Email: [email protected] Skype: kenshopz Facebook: Ken Shopz